kutatóknak

A muzeális és védett dokumentumok használatának rendje

1.) A Ráday Gyűjtemény Könyvtárának muzeális, és a 2001. évi LXIV. törvény alapján védettnek minősülő dokumentumai és különgyűjteményei a következőek:

 • az 1850 előtt keletkezett dokumentumok

2.) Nem kölcsönözhetőek:

 • 100 évnél régebben keletkezett dokumentumok
 • 20 évnél régebben keletkezett dokumentumok, amikből csak 1 példány van
  folyóiratok
 • Bibliák, énekeskönyvek, imádságoskönyvek, ágendák
 • kézikönyvtári dokumentumok
 • nyelvkönyvek, lexikonok, szótárak
 • konkordanciák
 • értesítők és jegyzőkönyvek
 • ’V’ (védett) jelzéssel ellátott művek
 • kolligátumok
 • emigráns irodalom

3.) Korlátozottan kölcsönözhetőek:

 • 20 éven belül keletkezett dokumentumok, amikből csak 1 példány van
  és nem esnek a nem kölcsönözhető könyvek egyik kategóriájába sem

4.) A védett dokumentumok csakis beiratkozott vagy regisztrált napijeggyel rendelkező olvasók által, kizárólag a könyvtár Olvasótermében használhatók.

5.) A muzeális dokumentumok fokozott védelem alá esnek. Kézbevételükhöz kutatói engedélyt kell leadni, valamint a dokumentum kiadásakor a kutatói használatról vezetett füzet megfelelő rovatait kell kitölteni.

6.) Fokozottan védett/muzeális könyv tanulmányozását előre bejelentett kérés alapján tudjuk fennakadás és várakozási idő nélkül biztosítani. A kutató e-mailben vagy könyvtári kérőcédulán kérheti ki a védett dokumentumot/folyóiratot. A kért művek tanulmányozására az arra a célra kijelölt asztalnál van mód. A visszavétel során az olvasó jelenlétében ellenőrizzük a dokumentum állapotát. A dokumentum védelmében egyéb elővigyázatossági intézkedésekre is sok kerülhet.