Könyvtár területén elérhető adatbázisok

Arcanum, ADT+ 

Digitális periodika adatbázis. Magyarország legnagyobb, folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa a teljesség igényével több száz hazai tudományos- és szakfolyóirat, valamint közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel az adatbázisban.Több mint ötezer különböző periodika, több millió oldalas szövegállománya kereshető. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.


Osiris Kiadó

Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik.Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. Az adatbázis több mint 1800 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.


Balassi Kiadó

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven.


Attraktor Kiadó 

Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó közel 300 kötetét tartalmazza. Antik, illetve közép- és koraújkori klasszikus szerzők korábban magyar nyelvre le nem fordított művei, kortárs magyar filozófusok, történészek, társadalomkutatók munkái, 19-20. századi magyar eszmetörténeti munkák. Kiemelt sorozata a Historia Incognita.


L’Harmattan 

A L’Harmattan folyamatosan bővülő adatbázisa a kiadó korábban megjelent tudományos kiadványait tartalmazza, mintegy 1600 tudományos mű, emellett közel 100 nyílt hozzáférésű kötet érhető el. Elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyvek területén. Az elmúlt években évi mintegy 150-170 kötetet tett közzé, jelenleg több mint 150 könyvsorozatot gondoz.


De Gruyter 

A De Gruyter kiadó 350 online folyóirat mellett további 106 open access folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok. A teljes kínálatban 150 ezer e-könyv és több mint 850 ezer folyóiratcikk érhető el.
Könyvtárunkban a Social Sciences and Humanities Package érhető el.


AKJournals

Az Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel, beleértve a korábban külön adatbázisba rendezett orvostudományi folyóiratokat is. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be.

Ingyenesen elérhető adatbázisok

Feltöltés alatt