Digitalizált és teljes szövegű dokumentumok

Évkönyvek I-XI. (lezárt sorozat)


A Ráday Gyűjtemény tanulmánykötetei, forráskiadásai (időrendben)

Monok István: Gyöngyösi lekipásztorok  1557-1710
Ötszáz éves a kolozsvári Farkas utcai templom, 1986.
Medvigy Endre: Marosvásárhely és vártemploma, 1990.
Kultsár György: Az halálra való készöletről rövid tanóság (Alsólindva 1573.); 1990.
Segesváry Viktor: A Ráday Könyvtár 18. századi története, 1992.
Viktor Segesvary: The history of private libray
Sebestyén Kálmán: A Kolozs-kalotai (kalotaszegi) református egyházmegye népoktatásának adattára.
Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben
Rácz Erzsébet: Feljegyzések a vihar kapujában
Ráday Pál iratai III. (1709-1711)
Berecz Ágnes–Petrőczi Éva szerk. Reneszánsz kaleidoszkóp
Berecz Ágnes szerk. A Ráday-család a magyar kultúrában (konferenciakötet)
Szijártó M. István szerk. A történelem mint hivatás.
Szatmári Judit: A református egyház a neoabszolutizmus éveiben, 1849-1860.
Berecz Ágnes szerk.: Exodus'51
Berecz Ágnes: "Semmi újságot írni nem tudok". Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin levelezése
Molnár Sándor szerk.: Forgács Gyulától Deme Lászlóig
Kardos István: Apám Dr. Kardos János
Berecz Ágnes szerk.: Lelkészek, nemesek, polgárok. Tanulmányok a Ráday Gyűjteményből

A pdf-ek a könyvborítókra kattintva érhetőek el.


Biblia Múzeum – az állandó kiállítás katalógusa, 1991.
Bible Museum – catalogue to the permanent exhibition
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár XVII., 1993.
Lázár Andor: Visszaemlékezéseim, 1995.
Péter Katalin: Papok és nemesek, 1995.
Jeruzsálem. Tanulmányok egy kiállításhoz. Bp. 1997.
Hollóházy Ildikó: Csokonai vonzáskörében. Szilágyi Ferenc műveinek bibliográfiája, 1998.
Zsitvay Tibor: Magyarország 1921-1941; 1999.
Szent Jánosnak Mennyei Jelenésekről való könyve, Karátson Gábor akvarelljeivel; 2008.
Xeravits Géza: Zsidó és keresztény szent helyek a késő ókori Palesztinában. Kísérő kötet a Bibliamúzeum kiállításához, 2016.
[Timár Gabriella et al. szerk.:] Tóth Menyhért, 2016.
Koczó József: A Helvét Hitvallás Palócföldön, 2017.
[Horváth Gyula et al. szerk.:] „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Válogatás Radnai Béla gyűjteményéből, 2018.
[Timár Gabriella szerk.:] Isten háza küszöbén. Tanulmányok a Bibliamúzeum állandó kiállításához; [2021]